Obtenció d’imatges endoscòpiques per microones Dispositiu d’obtenció d’imatges per microones en temps real per a exploracions i intervencions endoscòpiques

  • Edició: 2016
  • Centre de recerca: Universitat Pompeu Fabra
  • Àmbit científic: Medicina preventiva
  • Àmbit de negoci: Diagnòstic
  • Estat: En desenvolupament
  • Contacte: marta.guardiola@upf.edu

L’ús de microones és un dels mètodes d’obtenció d’imatges més prometedors, ja que el cost és baix, és portàtil i segur. En l’àmbit clínic, és un abordatge molt atractiu per les relativament poques dificultats que suposa començar a utilitzar aquest mètode, a diferència d’altres mètodes d’obtenció d’imatges en medicina. Aquest nou dispositiu endoscòpic es basa en les imatges per microones. El dispositiu que es proposa comptarà amb un petit capçal endoscòpic amb sensors de radiofreqüència que permetran formar imatges anatòmiques i funcionals del tub digestiu, i millorar, així, les eines de diagnòstic precoç actuals.

Objectius

  • Traduir la recerca sobre imatges per microones a la clínica i a la indústria desenvolupant un prototip endoscòpic per microones, que compleixi les normatives sobre productes sanitaris.

Consulta infografia del projecte:

Infographic

Problema a resoldre

El càncer colorectal (CCR) és una de les principals causes de mortalitat entre els pacients oncològics de tot el món. Les colonoscòpies només es fan quan la prova diagnòstica de referència (la prova de sang oculta en femta) és positiva. Les colonoscòpies requereixen temps i amb els instruments actuals no és possible determinar-ne la malignitat en temps real. És per això que cal millorar els instruments diagnòstics, ja que es calcula que amb els instruments de què es disposa actualment es deixen de detectar aproximadament el 22 % dels pòlips.

Innovació

El dispositiu que es proposa serà un petit capçal endoscòpic format per diversos sensors de radiofreqüència. Aquests permetran que el dispositiu obtingui imatges transversals, així com anatòmiques i funcionals, de la llum del tub digestiu.

Nivell d’innovació

Aquest sistema està format per un capçal d’antena enllaçat a una sèrie d’eines informàtiques que permetran la fusió de la imatge endoscòpica actual amb la que crearà el capçal de l’antena. L’eina també proporciona uns algoritmes per detectar i classificar correctament els pòlips. A més, el dispositiu crearà models tridimensionals del còlon del pacient per a la planificació i la formació de la cirurgia. Finalment, les dades recopilades s’emmagatzemaran al núvol, es processaran i s’anonimitzaran per poder-les compartir (p. Ex., assajos clínics i crear recerca sobre aquest tema).

Equip

Ph.D., Researcher. Physense research group (DTIC) member

Marta Guardiola

UPF - Universitat Pompeu Fabra

Ph.D., Associate Professor. Physense research group (DTIC) coordinator

Oscar Camara

UPF - Universitat Pompeu Fabra

Ph.D., ICREA Research Professor. Simbiosys research group (DTIC) coordinator

Miguel Angel Gonzalez

UPF - Universitat Pompeu Fabra

Ph.D., Researcher. Simbiosys research group (DTIC) member

Mario Ceresa

UPF - Universitat Pompeu Fabra

PhD., Full professor, TSC department member

Jordi Romeu

UPC - Universitat Politècnica de Catalunya

M.D., Ph.D., Endoscopy Unit, CIBEREHD, IDIBAPS, Hospital Clínic, Universitat de Barcelona.

Glòria Fernández-Esparrach

UB - Universitat de Barcelona

Mentor

Deputy Director of Innovation. Head of Health Technology Assessment Unit

Laura Sampietro

Hospital Clínic de Barcelona

Socis

Obra Social
Caixa Capital Risc